PREVAJALSKA ANGENCIJA

Ljubljana, Maribor, Ptuj

 Tel: 070 382 387 

info@anglist.si

LEKTORIRANJE
diplomskih, magistrskih nalog in člankov

Ko pride drugi dan spet mož kopitni,
namest, de bi šel delj po svoji poti,
ker čevlji so pogodi, méč se loti;
zavrne ga obraznik imenitni,
in tebe z njim, kdor napačen si očitar,
rekoč: “Le čevlje sodi naj Kopitar!” 
– France Prešeren –

Lektoriranje

 

Lektoriranje ni le površen pregled besedila in zgolj postavljanje ter odpravljanje vejic in pik, zato od lektorja zahteva natančnost in doslednost pri branju in popravljanju besedila.

 

 

Besedilo mora biti zasnovano na podlagi načel, kot so pravilnost, jasnost, jedrnatost, zanimivost in primernost. Lektoriranje je natančen jezikovni pregled besedila, s katerim lektorji odpravljamo pravopisne, slovnične, slogovne in tipkarske napake.

 

 

Lektoriranje diplomskih nalog opravljamo strokovno in stroškovno učinkovito. Diplomska naloga bo lektorirana v roku, popravke na vašo željo razložimo, podamo vam smernice za izboljšavo stila pisanja.

 

Pogosta vprašanja

Zakaj lektoritati?

Besedilo, kjer je veliko slovničnih in tipkarskih napak, predstavlja oviro pri branju in dopušča več možnosti za napačno interpretacijo prebranega. Lektorirano besedilo je slovnično in pravopisno dovršeno, zato je vsako besedilo priporočljivo lektorirati.
Nekatere fakultete zahtevajo lekturo zaključnih del v izogib napakam. Prav tako je lektura nujna pri objavi knjig.

Kaj je lektura in komu je namenjena?

Lektoriranje je natančen celostni jezikovni pregled besedila, s katerim lektorji odpravljamo pravopisne, slovnične, slogovne in tipkarske napake. Lektoriranje ni le površen pregled besedila in zgolj postavljanje ter odpravljanje vejic in pik, zato od lektorja zahteva natančnost in doslednost pri branju in popravljanju besedila.

Lektoriranje je primerno za vse, ki pišejo besedila, namenjena drugim prejemnikom ali javnosti.

Kaj lahko lektoriramo?

Lektoriramo lahko vsa besedila, še posebej priporočamo lekturo zaključnih del, člankov, plakatov, vabil, obvestil, oglaševalskih besedil, spletnih strani in leposlovnih besedil.

Kako izgleda lektoriran tekst?

Lektorirano besedilo je slovnično in pravopisno ustrezno. Besedilo mora biti zasnovano na podlagi načel, kot so pravilnost, jasnost, jedrnatost, zanimivost in primernost. Lektoriranje je natančen jezikovni pregled besedila, s katerim lektorji odpravljamo pravopisne, slovnične, slogovne in tipkarske napake.

Pridobi ponudbo

Select FileUpload File